Boeierstraat 6, 8102 HS Raalte(0572) 38 27 79info@wekadata.nl Support starten
slide
AVG. Wie, wat en hoe?

Overal lees en hoor je over de nieuwe AVG wet. Veelal in combinatie met een zucht en de vraag wat je er mee moet. Het klinkt ook heel lastig en ingewikkeld maar het valt best mee. Hieronder leggen we je in het kort uit wat het is en waar jij voor moet zorgen.

AVG. Wat is dat nou eigenlijk?

Op 25 mei 2018 treedt er een nieuwe privacywet in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt nieuwe, strenge eisen aan de manier waarop je met de persoonsgegevens moet omgaan. Binnen de Europese Unie is die wetgeving nu nog overal verschillend, per 25 mei is er 1 wet voor de gehele EU.

Waarom AVG?
De nieuwe wet wordt ingevoerd om twee belangrijke redenen; het internet veiliger maken en zorgen dat privégegevens door bedrijven/organisaties beter worden bewaard en beveiligd.  Kortom; je mag niet, zonder toestemming, cookies op je website plaatsen. (Dus als jij een keer hebt gezocht op binnenband fiets mag je niet meer, zonder toestemming te hebben gegeven, overal bestookt worden met advertenties over binnenbanden.) Daarnaast moeten bedrijven en organisaties ervoor zorgen dat privégegevens niet op straat komen te liggen.

AVG in de zes belangrijkste kernpunten:

 • Transparant zijn over het gebruik en de opslag van persoonsgegevens.
 • Alleen persoonsgegevens verwerken voor specifieke doeleinden.
 • Alleen persoonsgegevens verzamelen en opslaan die je ook gaat gebruiken.
 • Het mogelijk maken om op verzoek persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.
 • Persoonsgegevens alleen bewaren zolang het echt nodig is.
 • Alle opgeslagen persoonsgegevens moeten beveiligd worden.
Boetes
De boetes voor het niet naleven van de AVG wet  kunnen tot wel 4% van de omzet oplopen. Hoe de naleving van de wet er precies uit gaat zien kunnen we nog niet zeggen. Er zullen zeker bedrijven gecontroleerd gaan worden maar op welke criteria is niet bekend. Feit blijft; als jij wordt gecontroleerd en de zaken zijn niet op orde, dan heb je een groot probleem.

Voorkomen is beter dan genezen
Het belangrijkste om in gedachten te houden bij de nieuwe AVG wetgeving: Behandel de klantgegevens op een zelfde manier als dat jij als klant behandeld wil worden! Want eigenlijk is de nieuwe wet niets anders dan het vastleggen van fatsoen om respectvol met gegevens van je klant om te gaan. Bewaar niet meer gegevens dan nodig, zorg voor een goede beveiliging en verstuur alleen informatie als een klant daar om heeft gevraagd.

Concreet, dit houdt de AVG in voor het MKB en de ZZP’er

 • Gegevens opslaan van klanten mag wanneer zij daarvan op de hoogte zijn.
 • Verwerken van data alleen voor een specifiek doel, dat je uit kunt leggen en waarvan het belang bij de klant ligt.
 • Gegevens van de klant mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarover ze geïnformeerd zijn. Bij een nieuwe doel moet je de klant opnieuw informeren.
 • Klanten hebben altijd het recht gegevens aan te laten passen of te verwijderen.
 • Je mag informatie niet langer dan nodig bewaren en je draagt zorg voor een correcte en veilige omgang met deze gegevens.

Wat kun je doen (in vijf stappen)

 1. Maak een privacy statement.
 2. Plaats je privacy statement op je website.
 3. Voeg de link naar je privacy statement toe in alle communicatie naar je klant.
 4. Maak je website AVG klaar (SSL certificaat en Cookietoestemming).
 5. Maak je emailmarketing AVG klaar (email opt-in).

(alle grote emailmarketing pakketten zijn vaak al AVG proof, check dit ook bij je eigen pakket.)

Lastig?

Is het nog niet helemaal duidelijk of weet je niet zo goed waar te beginnen? Neem eens contact op met WeKaDATA. Wij helpen je graag!

 

(Let wel; dit is een algemeen artikel. Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk om
de juiste stappen te ondernemen die passend zijn bij het bedrijf!)