Boeierstraat 6, 8102 HS Raalte(0572) 38 27 79info@wekadata.nl Support starten
slide
Op 25 mei van dit jaar gaat de nieuwe privacywet in. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze is vastgelegd hoe wij met persoonsgegevens van onze klanten om moeten gaan. In het kort: hoe je de gegevens van klanten moeten beschermen en beveiligen.

Deze wet is ingezet om datalekken te voorkomen. Vanaf 25 mei is het aan de bedrijven om dit goed geregeld te hebben. Heb je dit niet gedaan en kom er een lek, dan volgend er onder andere hoge boetes. Maar hoe voorkom je dit bij je email?

 

Client certificaat voor je email?

Met een client certificaat verbinding wordt je vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden. Het bericht wordt in een schatkistje gestopt waarvan alleen de zender en ontvanger de sleutel hebben. Een veilige manier dus om informatie te verzenden. Want een emailbericht gaat van server naar server voordat deze bij de ontvanger aankomt. Hierbij worden soms wel 10 verschillende servers gebruikt voordat het bericht is waar het moet zijn. Gedurende het hele traject is het bericht makkelijk te onderscheppen en/of aan te passen

Een client certificaat geeft de ontvanger de zekerheid dat het het bericht ongewijzigd is en van jou afkomstig. Hiermee kan je op eenvoudige wijze fraude, zoals phishing tegengaan. Wordt de email wel onderschept dan geeft het programma de ontvanger een foutmelding.

Wanneer je weet dat je ontvanger ook een certificaat heeft kan je zelfs een versleutelde email verzenden die alleen hij/zij kan lezen. Mocht een email onderweg onderschept worden dan is deze niet leesbaar.

Daarnaast is het mogelijk om toegevoegde office documenten te ondertekenen. Een extra garantie dat niet alleen de email veilig en onveranderd is aangekomen maar ook dat de bijlages veilig zijn.

 

Beveiligen van je mailverkeer.

Je email wordt op verschillende manieren beveiligd door de servers en providers. Meestal is dit met een SSL certificaat.

Als eindgebruiker kan je er voor kiezen om je berichten en documenten ook zelf te beveiligen. Dit kan met een Client Certificaat. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een S/MIME verbinding. Deze is in de meeste zakelijke email pakketten aanwezig. (Makkelijk om te checken; als je een digitale handtekening kan maken is je pakket geschikt). Web maildiensten zoals Outlook en Gmail ondersteunen dit niet.

Voor het ondertekenden van een email heb dit certificaat nodig. Hiermee identificeer jij je als afzender van deze email. Voor de ontvanger is  het dan makkelijk te controleren of jij ook echt de afzender bent.

Heeft de ontvanger dit certificaat ook dan kan je het bericht ook versleutelen. Hierdoor is dit alleen leesbaar voor afzender en ontvanger. Je wisselt dan ‘de sleutels’ uit waardoor je ook de meest vertrouwelijke informatie per mail aan elkaar kan sturen.

Een ondertekende en versleutelde email herken je aan de weergave van een slotje en een rozet in de email.

Ook een client certificaat voor je mail? Neem dan vrijblijvend contact op.
Meer over AVG lees je hier!